Brandmeldsystemen

Als ondernemer of verantwoordelijke voor een woon- en werkomgeving stelt u hoge eisen aan veiligheid van uw werk- en woonomgeving voor alle betrokkenen. Brandveiligheid speelt daarin een belangrijke rol en kent bovendien een aantal eisende partijen zoals wetgever, brandweer en verzekeraars. Het gaat bij brandveiligheid enerzijds om het minimaliseren van risico’s en anderzijds om een goede bescherming wanneer het onverhoopt toch mis gaat.

E-Install installeert en onderhoudt uiteenlopende branddetectiesystemen om de risico’s bij brand te minimaliseren. De kwaliteit van uw installatie begint al bij de voorbereiding met het Programma van Eisen. De aanleg en het onderhoud dienen vervolgens met de grootste zorg uitgevoerd te worden. Het gaat tenslotte om de veiligheid van de mensen die in uw gebouwen verblijven.

Open chat
Heb je een vraag?